Zorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissen

Zorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissen

De Zorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissen gaat over ongewone, atypische seksuele interesse of voorkeur voor bepaalde activiteiten of bepaalde erotische doelen of objecten en hyperseksualiteit. Het uitgangspunt is dat dit op zich geen stoornissen zijn. Dat wordt het pas als de betrokkene eronder lijdt, of zichzelf of anderen daarmee (dreigt te) schaden. Een persoon kan meer parafilieën hebben en deze kunnen nauw verweven zijn met hyperseksualiteit en met andere psychische stoornissen.

Bekijk de website hier.