sickandsex.nl

sickandsex.nl

De Stichting Sick and Sex is een landelijke Stichting die zich ten doel stelt iedereen te ondersteunen na de diagnose en behandeling van hun ziekte op het gebied van seksualiteit en intimiteit.

Problemen op het gebied van seksualiteit en intimiteit door ziekte kunnen iedereen treffen.  Deze problemen ontstaan tijdens behandelingen, maar kunnen ook tot lang daarna aanhouden. Met als gevolg dat het welzijn van zowel patiënten als partners negatief beïnvloedt wordt. Het is van belang dat iedereen toegang heeft tot de juiste informatie en zorg op deze gebieden.

Om dit te kunnen verwezenlijken hebben zij verschillende wetenschappelijk projecten opgezet die bijdragen aan dit doel. Deze projecten zullen gaan over specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld:

  • Kanker & Seks
  • Parkinson & Seks
  • Nierziekte & Seks
  • Stoma & Seks

De Stichting Sick and Sex is tot stand gekomen na jarenlang uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.

Missie

Zij willen toegankelijke gezondheidszorg op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie voor iedereen die geconfronteerd wordt met ziekte.

Werkwijze

Fundamenteel voor hun werkwijze is wetenschappelijk onderzoek. Vanuit dit fundament zal hun stichting op diverse wijze ondersteuning bieden:

  • Door middel van een website
  • Door middel van apps
  • Door middel van een telefonische hulplijn

Bekijk de website hier.